CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VRAKA - Riskbedömning av potentiellt miljöfarliga fartygsvrak

Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Tommy Norberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Ida-Maja Hassellöv (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Fredrik J. Lindgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Ingela Dahllöf
Geo Arena - mötesplats geologi. Uppsala 13-15 oktober. 2014 (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-11-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 206810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur