CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Policy and Path Formation in the Swedish Vehicle Recycling System

Magnus Andersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Duncan Kushnir (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Proceedings of the 5th International Conference on Sustainability Transitions, Utrecht, Netherlands. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 206803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Farkostteknik
Metallurgi och metalliska material
Naturresursteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur