CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Modelling and Simulation in Structural and Civil Engineering

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 20680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur