CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mitigation Methods for FOPEN Radar Impact on Wireless Communications

Hans Hellsten ; Daniel Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
International Telecommunications Symposium, ITS 2014; Sao Paulo; Brazil; 17 August 2014 through 20 August 2014 p. Art. no. 6948017. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The paper provides methods for suppressing interference from ultra wide band FOPEN radar on communication signals within the FOPEN band. The paper accounts for theory, simulations and experiments concerning these methods. A foregoing analysis of the required radar emission thresholds, is provided in another paper, submitted to ITS 2014.

Nyckelord: Foliage Penetration Radar; Frequency Allocation; Frequency Comflict; Radar Waveform; Spectral Notching; UHF; Ultra-Wide Band; VHFDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-27. Senast ändrad 2015-05-28.
CPL Pubid: 206768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur