CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entrepreneurial exploitation of creative destruction and the ambiguity of knowledge in the emerging field of digital advertising

Maureen McKelvey ; Oskar Broberg ; Astrid Heidemann Lassen ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
How entrepreneurs do what they do. Case studies in knowledge intensive entrepreneurship p. 105-118. (2013)
[Kapitel, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-11-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 206708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE) (GU)
Institutionen för ekonomi och samhälle (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi
Ekonomisk historia

Chalmers infrastruktur