CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of materials supply systems in product development projects: An empirical study from the car Industry

Eva Johansson (Institutionen för transportteknik)
Produktionslogistik 2001 : samarbete och nätverk för den nya tidens krav : artiklar från PLAN's forsknings- och tillämpningskonferens 2001 / redigerade av Ola Hultcrantz, Lars Medbo och Carl Wänström (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur