CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality Management and Sustainability Initiatives; a literature review

Vanajah Siva (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bjarne Bergquist ; Rickard Garvare ; Raine Isaksson ; Thomas Zobel
17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-24. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 206444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur