CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of High Power Heterostructure Barrier Varactor based Multipliers for the W-band

Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. Arezoo Emadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
WOCSDICE 2006 (1652-0769). p. 71-73. (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: HBV, tripler, frequency multiplier, varactor


May 14-17, 2006, Fiskebäckskil, Sweden.Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 20633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur