CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of VDI and UMS GaAs Schottky diodes for subharmonic mixers in the lower THz band

Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Anders Emrich
WOCSDICE 2006 (1652-0769). p. 89. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: GaAs schottky diode mixer, subharmonic, THz front-ends


May 14-17, 2006, Fiskebäckskil, Sweden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 20632

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur