CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Extended Model for Multi-Criteria Software Component Allocation on a Heterogeneous Embedded Platform

Ivan Svogor ; Ivica Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
CIT. Journal of Computing and Information Technology Vol. 21 (2014), p. 211-222.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-23. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 206310