CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Accurate Frequency-Dependent Analytical Expression for Leakage Inductance Calculation in High Frequency Transformers

Mohammad Amin Bahmani (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
PCIM South America 2014 p. 275-282. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 206302

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur