CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of shipment size on logistics costs in the ordering company

Eva Johansson (Institutionen för transportteknik) ; S. Heuman ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik)
Logistics changes in the new century / NOFOMA 2000, [Aarhus on June 14-15, 2000] ; edited by Anders Thorstenson & Peder Østergaard (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur