CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the German and EU cost discourse - Is a large-scale renewable power supply ”unaffordable”?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Volkmar Lauber
Systems Perspectives on Renewable Power 2014 p. 149-159. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-21. Senast ändrad 2015-01-13.
CPL Pubid: 206227

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur