CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the German and EU cost discourse - Is a large-scale renewable power supply ”unaffordable”?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Volkmar Lauber
Systems Perspectives on Renewable Power 2014 p. 149-159. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-21. Senast ändrad 2015-01-13.
CPL Pubid: 206227

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur