CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur ska man utbilda i ledarskap? Fallet byggproduktionsledare

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Bert Luvö (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
2014. - 22 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-20.
CPL Pubid: 206173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion
Företagsekonomi
Pedagogik

Chalmers infrastruktur