CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The movement of thought in Erskine's writings

Michael Asgaard Andersen (Institutionen för arkitektur)
arq : Architecture research quarterly (1359-1355). Vol. 18 (2014), 3, p. 245-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper Ralph Erskine’s writings from the 1960’s and 70’s are analysed and discussed with a focus on central themes and developments in his work.

Nyckelord: Ralph Erskine, Architectural Writing, CentennialDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 206096

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur