CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quadrature demultiplexing using a degenerate vector parametric amplifier

Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Lan Liu ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ales Kumpera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Stojan Radic ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 22 (2014), 24, p. 29424-29434.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We report on quadrature demultiplexing of a quadrature phase-shift keying (QPSK) signal into two cross-polarized binary phase-shift keying (BPSK) signals with negligible penalty at bit-error rate (BER) equal to 10−9. The all-optical quadrature demultiplexing is achieved using a degenerate vector parametric amplifier operating in phase-insensitive mode. We also propose and demonstrate the use of a novel and simple phase-locked loop (PLL) scheme based on detecting the envelope of one of the signals after demultiplexing in order to achieve stable quadrature decomposition.

Nyckelord: Fiber optics and optical communications : Fiber optics amplifiers and oscillators, Nonlinear optics : Nonlinear optics, four-wave mixing, Nonlinear optics : Parametric oscillators and amplifiersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 206095

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)
Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)