CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The colours of chromium

Anders Lennartson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 6 (2014), 10, p. 942-942.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2014-11-19.
CPL Pubid: 206084

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur