CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Groundwater Chemistry in Conjunction with Underground Constructions - Field Studies and Hydrochemical Modelling

Fredrik Mossmark (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-7597-121-6.- 87 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2014-12-03.
CPL Pubid: 206064