CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Groundwater Chemistry in Conjunction with Underground Constructions - Field Studies and Hydrochemical Modelling

Fredrik Mossmark (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-7597-121-6.- 87 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2014-12-03.
CPL Pubid: 206064

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Effects of groundwater extraction from crystalline hard rock on water chemistry in an acid forested catchment at Gardsjon, Sweden


Recovery from groundwater extraction in a small catchment area with crystalline bedrock and thin soil cover in Sweden


Examination

Datum: 2014-12-18
Tid: 10:00
Lokal: Sal VB, Sven Hultins gata 6
Opponent: Charlotte Sparrenbom

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie