CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A real life engineering problem in big data solved by Pearson's correlation coefficient

Sven Ahlinder (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ivar Gustafsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2014-12-08.
CPL Pubid: 206062

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:23