CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknikspecifika visavi teknikneutrala styrmedel

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Ekonomistas 17 April, (2012)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-19.
CPL Pubid: 206056

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur