CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rio Isn’t All Lost

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner ; Gernot Wagner
The New York Times (0548-9156). 18 Juni, (2012)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 206053

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur