CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grundläggande egenskaper för injektering och inträngning av bruk

Fundamentals around grouting and penetration of grout

Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Thörn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Bergmekanikdag 2014, Stockholm (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Injektering i hårt berg inkluderar vetenskaper som flöde av vätskor, reologi, hydrogeologi, material kännedom, geologi och annat. Att faktiskt förstå och ha en känsla för hur flöde fungerar i sprickor är viktigt. Detta kan lätt glömmas av och energi läggs allt som oftast på andra delar exempelvis på materialetkunskap. Denna artikel syftar till att beskriva hur flöde sker i sprickor och bör kunna bidra till en känsla av hur flödet av bruk faktiskt sker. Artikeln utgår från framtagna samband för spridning baserat på Binghamflöden för att beskriva hur yttre händelser som kan uppträda vid vanlig injektering kan påverka spridningen. En verifikation av inträngningslängder i en nyligen tillverkad sprickmodell används för att visa hur ett Binghamflöde beter sig. Både spridning och hur ett sambandshål påverkar spridningen visas samt hur detta kan påverka designkriterier. Filmvisning av injekteringsflöde i sprickrepliken kommer säkerligen bringa lite mer klarhet i hur teoretiska beräkningar kan användas som modeller.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-19. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 206035

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur