CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and test of a 40 kW directly driven permanent-magnet generator with a frequency converter

Ola Carlson (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi) ; Anders Grauers (Institutionen för elteknik) ; A Williamson ; Ed Spooner ; Staffan Engström
EWEC-CONFERENCE-1999 p. 845-848. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-18. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 206006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi (1900-2004)
Institutionen för elteknik (1999-2004)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur