CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wind-diesel system with a variable speed turbine

Anders Grauers (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik) ; Ola Carlson (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
European Wind Energy Association Conference and Exhibition 1991 p. 469-473. (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-18. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 206005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Development and Demonstration of New Technology for the use of Wind Turbines on Ships