CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ests and design evaluation of a 20 kW direct-driven permanent magnet generator with a frequency converter

Anders Grauers (Institutionen för elkraftteknik) ; Ola Carlson (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi) ; P Lundmark ; M Johansson ; Sven Svenning
EWEC 97 -Conference proceedings p. 686-689. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-18. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 206004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik (1995-1998)
Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi (1900-2004)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur