CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Omställning till bättre kost

Vinnande koncept för hälsa

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 7 s.
[Rapport]

Omställning till bättre kost kan förväntas bli ett alltmer centralt hälsomål. Det gäller inte bara individer utan i hög grad även verksamheter inom näringsliv, kommuner och landsting.

Fritt tillgängliga biokemiska basfakta finns nu som videoföreläsningar och granskande rapporter på nätet. Lättillgängliga guider lyfter fram bra val av specifika livsmedel. Interaktiva presentationer entusiasmerar och fördjupar. Baskunskaper kan med tillgängligt stöd omsättas till en attraktiv hälsoprofil och en komplett kost för hållbar hälsa.

Nyckelord: kostkunskap, livsmedel, biokemi, hälsoprofil, folkhälsaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-18. Senast ändrad 2014-11-19.
CPL Pubid: 205970

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Hälsovetenskaper
Livsmedelsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur