CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Hazard Identification Methods for the Automotive Domain

Fredrik Törner (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
SAFECOMP, The 25th International Conference on Computer Safety, Reliability and Security (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2010-08-30.
CPL Pubid: 20589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Systemteknik
Programvaruteknik
Datorteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Hazard Identification and Safety Cases In the Automotive Domain