CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Artficial Cell Model to Study Neurochemical Release

Neda Najafinobar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 26 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-17.
CPL Pubid: 205869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biologiska vetenskaper
Cell- och molekylärbiologi
Biofysik
Molekylär biofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Composition Based Strategies for Controlling Radii in Lipid Nanotubes


Two modes of exocytosis in an artificial cell


Examination

Datum: 2014-11-27
Tid: 13:30

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola