CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Efficient FFT Engine Based on Twin-Precision Computation

Martin Brinck (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kristian Eklund (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Swedish System--on-Chip Conference (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-05-17. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 20585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur