CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industriell ekonomi – grundläggande ekonomisk analys

Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Anders Isaksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Lund : Studentlitteratur, 2014. ISBN: 978-91-44-09714-5.- 376 s.
[Bok]


Denna post skapades 2014-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 205840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur