CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information structures and business performance - implications for technology-based firm´s innovation performance

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Knowledge and Process Management (1092-4604). Vol. 21 (2014), 4, p. 246-259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 205838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur