CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Implication of Planning Environments on the Success of Manufacturing

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; S-A Mattson
Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management. POM-2001, Orlando. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2058

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur