CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation at low g-level loading

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Marie Nydahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
5th International Symposium on Human Modelling and Simulation in Automotive Engineering, Munich, Germany, October 16-17, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: THUMS, human body modelsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-13.
CPL Pubid: 205756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Annan medicinteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)