CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatpåverkan finns kvar i tusentals år

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Svenska Dagbladet (1101-2412). 24 september, (2013)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-11-13. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 205734

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur