CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymethylmethacrylate (PMMA) based quasi-solid electrolyte with binary iodide salt for efficiency enhancement in TiO2 based dye sensitized solar cells

M.A.K.L. Dissanayake (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; R. Jayathissa ; V. A. Seneviratne ; C. A. Thotawatthage ; G. K. R. Senadeera ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 264 (2014), p. 85-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Enhancement of efficiency by using iodide mixture (Pr4NI and I(1), instead of a single iodide salt, in N719 dye-sensitized solar cells with a polymethylmethacrylate (PMMA) based gel electrolyte is investigated. The salt ratio is varied to optimize efficiency. With 100 wt.% KI and 100 wt.% (Pr4NI) efficiencies under AM 1.5 illumination are 3.39% and 3.21%, while 22.2:77.8 wt.% ratio KI:Pr4NI shows the highest efficiency of 3.99%. This is an efficiency enhancement of 18%. Variation of efficiency with salt composition appears to correspond to the change in short circuit photocurrent density (J(sc)) and the iodide ion conductivity.

Nyckelord: gel polymer electrolyte, nanocrystalline tio2, photovoltaic performance, plasticized electrolyte, charge-injection, lithium, conductivity, conversion, batteries, transportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-13. Senast ändrad 2015-04-22.
CPL Pubid: 205733

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur