CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inte rimligt med överdomare för klimatet.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Dagens Nyheter (1101-2447). 12 Maj, (2014)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-11-13. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 205731

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur