CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inte rimligt med överdomare för klimatet.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Tomas Kåberger (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Dagens Nyheter (1101-2447). 12 Maj, (2014)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-11-13. Senast ändrad 2016-10-25.
CPL Pubid: 205731

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur