CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koldioxiden är flygets stora klimatpåverkande faktor

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens Nyheter (1101-2447). 30 juni, (2014)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-11-13. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 205690

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Klimatforskning

Chalmers infrastruktur