CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Report of 2.6 Versus 2.9 Watts/m2 RCPP Evaluation Panel

John Weyant ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Mikiko Kainuma ; Jiang Kejun ; Nebojsa Nakicenovic ; P.R. Shukla ; Emilio La Rovere ; Gary Yohe
2009. - 80 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2014-11-13.
CPL Pubid: 205689

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur