CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ogenomtänkt teknikneutralitet

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Upplyst eller utfryst - en antologi om den svenska elmarknaden. E ON (2012)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-13.
CPL Pubid: 205688