CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safety for Children in the Rear Seat – A review of the progress at the SAFER Centre

Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Katarina Bohman (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Extern) ; Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Isabelle Stockman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Proceedings of the 11th International Forum of Automotive Traffic Safety, 2014, pp. 11-13 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Child safety, Child restraint, Vehicle traffic accident, Injury analysis


No. ATS.S3B1-02Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-12. Senast ändrad 2014-11-12.
CPL Pubid: 205674

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur