CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Morphology and properties of melt-filtered and melt-blended WEEE thermoplastics

Erik Stenvall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Materials for Tomorrow 2014 p. Nr 48. (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-12.
CPL Pubid: 205636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Chalmers infrastruktur