CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An advanced framework for the rheological characterization of polymer nanocomposites

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mahdi Abbasi ; Roxana Figuli ; Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl ; Manfred Wilhelm
Proc Materials for Tomorrow 2014 p. Nr 28. (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Rheology, nanocompositesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-12. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 205633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur