CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hemicellulose foam

Linda Härdelin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi) ; Mikaela Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Filip Nylander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Kristina Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anna Ström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials) ; Erich Schuster ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials)
Proc Materials for Tomorrow p. Nr 24. (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-12. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 205632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur