CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized Monge-Ampère capacities

Eleonora Di Nezza ; Hoang Chinh Lu (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
International mathematics research notices (1073-7928). 16, p. 7287-7322. (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We study various capacities on compact Kähler manifolds which generalize the Bedford–Taylor Monge–Ampère capacity. We then use these capacities to study the existence and the regularity of solutions of complex Monge–Ampère equations.Denna post skapades 2014-11-10. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 205547

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur