CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impurity transport in magnetically confined plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; I Hutchinson ; M L Reinke
Plasma Physics and Controlled Fusion (0741-3335). Vol. 56 (2014), p. 120301.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-10.
CPL Pubid: 205541

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur