CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Made by molybdenum

Anders Lennartson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 6 (2014), 8, p. 746-746.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Chemistry, Multidisciplinary


Editorial.Denna post skapades 2014-11-10. Senast ändrad 2015-05-27.
CPL Pubid: 205494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur