CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A correctness analysis for the algorithm presented in “Symbolic Computation of Boundary Unsafe States in Complex Resource Allocation Systems Using Partitioning Techniques”

Zhennan Fei (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Spyros Reveliotis
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 3 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-09. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 205470

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Data- och informationsvetenskap
Datorsystem

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology