CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle Motion Control after an Initial Impact

Derong Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
The Vehicle Component 4, p. 24-25. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

The journal has two versions: in Swedish and English. Swedish journal name: FordonskomponentenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-09.
CPL Pubid: 205469

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur