CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the evaluation of material forces in fracture mechanics

Dimosthenis Floros (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of NSCM-27: the 27th Nordic Seminar on Computational Mechanics (0348-467X). p. 196-199. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Material forces, cracking, energy dissipationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-06. Senast ändrad 2017-03-17.
CPL Pubid: 205332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur